DANSK ARGENTINSK FORENING

ASOCIACIÓN DANO ARGENTINO

Foreningens medlemmer synger den danske og den argentinske nationalsang ved årsfesten i Snoghøj i 2019.

VIGTIGT

SNOGHØJSTÆVNET AFLYST

Usikkerheden om restriktioner på grund af Covid-19 betyder, at vi har besluttet at aflyse stævnet i Snoghøj d. 26. juni 2021. Vi håber selvfølgelig, at vi alle kan mødes sidste lørdag i juni 2022.

IMPORTANTE

FIESTA EN SNOGHØJ CANCELADO

La incertidumbre sobre las restricciones debidas al Covid-19 significa que hemos decidido cancelar la convención en Snoghøj el 26 de junio de 2021. Por supuesto, esperamos que todos podamos reunirnos el último sábado de junio de 2022.

Velkommen til Dansk Argentinsk Forening

Foreningen knytter bånd mellem dansk-argentina i Danmark.

Vi mødes til en årlig asado i Argentinaparken ved Snoghøj.

Bienvenida a la Asociación Dano Argentina

La asociación establece lazos entre danés-argentinos en Dinamarca.

Nos reunimos para un asado anual en Argentina Park en Snoghøj.

Lammene er ved at blive stegt til asadoen..