Dansk Argentinsk Forening

VIGTIG MEDDELELSE

Vi må beklageligvis meddele, at vores årlige dansk-argentinske stævne, som skulle have været afholdt Lørdag d.27.Juni, IKKE afholdes i år.

Den 6. april 2020 meddelte landets Statsminister Mette Frederiksen, at forbuddet mod store forsamlinger, grundet COVID-19, forlænges til og med august.

Disse restriktioner vedr. forsamlingsforbud må betragtes som en force majeure situation, der forhindrer bestyrelsen i at efterleve §3 i DAF’s vedtægter (vedr. årligt stævne). Derfor, har bestyrelsen været nødsaget til beklageligvis at aflyse årets dansk-argentinske stævne i Argentinaparken. Stævnet samler sædvanligvis 100-150 mennesker alt i alt, og selvom der ikke er sat tal på, hvor store forsamlinger der er tilladt efter 11.Maj, finder vi det rigtigst at aflyse, af hensyn til alles sikkerhed.

Ifølge §8 i DAF’s vedtægter, skal der afholdes generalforsamling i forbindelse med stævnet. Dette kan vi desværre ikke efterkomme i år som vanligt. Derfor arbejder vi dog på en elektronisk løsning til behandling at de emner, der skal tages op i år. Der vil følge mere information vedr. dette i DAF Årshæfte 2020.

Vi ønsker alle en god sommer, og håber vi ses til næste år. Pas godt på jer selv, og hinanden.

Hvem er vi?

Foreningen

ornament1Vores Forening og lidt om alle de ting vi gøre for den dansk-argentinsk kultur i Danmark.

Hjælpelegatfond

ornament1Hvad vi gør for at den dansk-argentinsk kulturliv får glæde af vores arbejde.

Kommende Begivenheder!