Modtaget den 15. februar 2007

Til bestyrelsen for den Dansk Argentinsk Forening

Jeg vil hermed sige tak for den støtte I yder vores elever på 9. klasse y forbindelse med deres studietur til Danmark. Et projekt der nu har været gennemført i mange år i september oktober måned. Sammen med denne tak, skal I også have min udskylning, for ikke have skrevet til jer før. En meget vigtig grund har været at jeg ikke kunne skrive på dansk. I samtale med skolens gymnastiklærer, Fr. Birthe Flensborg de Rybner, blev vi enig om at hun vil oversætte dette brev og sendte det via Internet, og dermed få opfyldt mit ønske om at frembringe en tilbagemelding.

Det er mig en glæde at kunne meddele at de mål vi satte os ved dette projekt, blive fuldstændig opnået ved elevernes rejse, idet:

De lærer traditioner, skikker, leveformer, økonomi, de fysiske og humane aspekter fra det land hvorfra skolens stifter emigrerede.
Forbedre deres engelsk
Deltage i sprog, matematik og engelsk undervisning i den skole de besøger, samt deltage i sport, udendørsliv, praktiske aktiviteter, musik, sang, ridning, syning, kunst, etc.
Absorbere fra den danske kultur de positive aspekter som kan have interesse for unge i 14-15 års alder.
Punktlighedens vigtighed
Gymnastikkens niveau
Vigtigheden ved “at høre” og debatter som strategiske redskab når der opstår problemer.
Forståelsen for at påtager sig og anerkende en fejl, iser når de ødelægger elle mister noget.
Den færdselsundervisning som sker i en tidlige alder og de sanktioner de skal acceptere når de som unge og voksen overtræder færdselsloven.
Alle disse aspekter og mange flere som ikke kan tages med i et resume, får os til at tænke at denne oplevelse er mere en frugtbar.

Desuden, som lærer, har vi bemærket at de får gavn af det i fremtiden og deres konklusioner er meget mere beriget.

Denne påstand kan vi bekræfte fra en elev der deltog i den første tur. I dag med 23 år, fortæller hun at tit husker hun turen, og det hun oplevede generere i dag nye konklusioner og berigelser.

Jer mener det er på sit sted at informer at den støtte fonden giver til projektets kontinuitet, er meget værdsat af skolens lærestaf.

Vi vil bringe vores tak videre til lære og administrativ personalet på Baunehøj Efterskole, Vejstrup Ungdomsskole og Ollerup Højskole, samt til alle de familie der med deres venlighed og kærlighed har modtaget de forskellige grupper elever der siden 1.998 og indtil nu har rejst.

Vi er meget taknemmelig for alt den opmærksomhed vi har modtaget og vil benytter lejligheden til at sende en venlig hilsen

Norma Antonacci (Susy)