26
juni
11:00 — 12:00
Sønderskovvej 51

Fredericia, 7000 Denmark
Indlæser Begivenheder

UVIST OM VI KAN HOLDE GENERALFORSAMLINGEN PGA. CORONA – NÆRMERE FØLGER

Hvis støvnet i Snoghøj aflyses, afholdes generalforsamling online.

Endelig dagsorden kommer en måned før generalforsamlingen

Foreningens generalforsamling

DAGSORDEN: Kl. 11:00
1. Valg af ordstyrer

2. Beretning
a) for Dansk-Argentinsk Forening ved formanden.
b) for Dansk-Argentinsk Forenings Kultur og Hjælpelegatfond

3. Regnskab
a) for Dansk-Argentinsk Forening
b) for Dansk-Argentinsk Forenings Kultur og Hjælpelegatfond

4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsens forslag: ingen ændring.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Valg af suppleanter:

6. Valg af revisor.
Valg af revisorsuppleant:

Detaljer

Dato:
26 juni
Tidspunkt:
11:00-12:00