Hans Fugl Christensen rejste i 1844 til Argentina. Han bosatte sig først i Buenos Aires, hvor han beskæftigede sig med forskellige jobs, bl. a. ved at sælge mælk. Da han fik at vide at man kunne få jord ved Tandil, drog han afsted sidst i 1848 og bosatte sig som den første dansker.

Han blev den første der såede hvede, og det var ikke nemt. Han skulle begynde helt fra bunden, pløje det uopdyrkede jord for første gang, sætte hegn op, kæmpe med “gaucho”erne og deres dyr der trampede ind på hans såede marker.

Han byggede den første mølle til at male mel, og fordi den ene møllesten gik itu, da den blev læsset af, besluttede han, at selv tilhugge en ny.